Nađi

Dom Crvenog križa, Sljeme

U Domu Crvenog križa na Sljemenu, plinska je kotlovnica sa dva dvostupanjska kotla atmoCRAFT od po 130 kW koji su spojeni u kaskadu i koji će svoj rad prilagoditi aktualnoj potrebi za toplinom.

Priprema tople vode vrši se putem Vaillanovog solarnog sustava auroTHERM. U funkciji je 8 pločastih kolektora VFK 900 u kombinaciji s bivalentim solarnim spremnikom od 500 litara te monovalentnim spremnikom od 500 litara.