Nađi

Kamp Park Umag

U visokokvalitetnom te nagrađivanom kampu na istarskoj obali, priprema potrošne tople vode vrši se putem Vaillantovih pločastih kolektora. Na ravnom krovištu apartmana postavljeno je 35 horizonatlnih kolektora auroTHERM VFK 145 H te 33 vertikalna kolektora auroTHERM VFK 145 V. Zbog činjenice da je riječ o krovištu koji ima svjetlarnike nije bilo moguće postaviti kolektore u homogeno polje već su rađene manje skupine koje su potom balansirane odgovarajućim ventilima.Toplinska energija dobivena od sunca putem kolektora prenosi se na centralne akumulacijske spremnike potrošne tople vode (3x 1000 litara) putem rastavljivog pločastog izmjenjivača topline.