Nađi

Stambena zgrada Peroj, Pula

U stambenoj zgradi Peroj u Puli, 12 stanova posjeduje plinsko etažno grijanje. Stanovi su opremljeni s Vaillant plinskim kombiniranim uređajima za grijanje i pripremu potrošne tople vode turboTEC pro.