Nađi

Stambena zgrada Šijana, Pula

U stambenoj zgradi Šijana u Puli, četrdeset i četiri stana posjeduje Vaillant plinski kombinirani zidni uređaj za grijanje i pripremu potrošne tople vode.