Nađi

Stambeno poslovna zgrada u Puli

U stambeno poslovnoj zgradi u Puli, Vaillantov Solarni sustav se koristi za solarnu pripremu potrošne tople vode te za potporu sustava grijanja. Devet vakuumski cijevnih kolektora VTK 1140/2 postavljeno je na fasadu navedenog objekta. Akumulirana sunčeva energija akumulira se u dva kombinirana spremnika auroSTOR VPS SC 700. Spremnik se sastoji od dva spremnika: većega od 490 litara koji služi za potporu sustava grijanja te od manjega od 190 litara koji služi za pripremu potrošne tople vode. Dva visokoučinska kondenzacijska zidna plinska uređaja ecoTEC pro VU 256/3-3 imaju funkciju opcije dogrijavanja, dok je upravljanje cjelokupnim sustavom prepušteno solarnoj automatici auroMATIC 620/3.