Nađi

Stambeni objekat, Dubovac

U Karlovcu (Dubovac), u ulici Herte Turze 2, nalazi se stambena zgrada sa 75 stana sa pliskim etažnim grijanjem. Svaki stan opremljen je s kombiniranim Vaillant uređajem za grijanje i pripremu potrošne tople vode turboTEC plus VUW 242-5.