Nađi

Stambena zgrada Švarča

U stambenoj zgradi u Karlovcu (na Švarči) sa 75 stanova, grijanje objekta te priprema potrošne tople vode izvedena je putem centralne kotlovnice. Četiri visokoučinkovita kondenzacijska uređaja ecoTEC plus VU 1006/5-5spojeni su u kaskadu te su zaduženi za proizvodnju toplinske energije. Zahvaljujući širokom opsegu modulacije te centralnom upravljanju putem regulacije calorMATIC 630, broj i učinak uređaja u pogonu biti će prilagođen aktualnim potrebama za toplinom. Na taj način potrošnja energije će biti maksimalnom optimizirana.