Nađi

Stambena zgrada, Relja

U Zadru,u ulici E.Kvaterinka (Relja) nalazi se stambena zgrada sa pliskim etažnim grijanjem na ukapljeni plin. Svaki stan opremljen je sa Vaillant plinskim kombiniranim uređajem za grijanje i potrošnu toplu vodu turboTEC plus VUW 202-5.