Kosovo

Distributer Vaillantovih uređaja na području Kosova je firma:

EUROTERM

Kalabria p.n., Prishtine

Kosovo

tel./fax. +377/38/541-189

e-mail: euroterm@hotmail.com

e-mail: eurotermpr@yahoo.com

Distributer Vaillantovih dizalica topline (toplinskih pumpi) na području Kosova je firma:

MEGATERM

Ulpiana P+8/1 Nr 10 - Prishtine

Kosovo

tel.:+377/44/124-363

e-mail: megaterm-ks@hotmail.com