Nađi

Kosovo

Distributer Vaillantovih uređaja na području Kosova

TERMOTEKNIKA Sh.p.k.

Prishtinë : Magjistrala Prishtinë - Ferizaj n.n

Tel : +383 (0) 38 600 664

Pejë : Magjistrala Pejë - Deçan n.n

Tel: +383 (0) 39 410 662

e-mail: info@termoteknika-ks.net

web: www.termoteknika-ks.net

Distributer Vaillantovih dizalica topline (toplinskih pumpi) na području Kosova je firma:

MEGATERM

Street Richard Hollbruk p.n. Veternik, Prishtine

Kosovo

tel.:+383(0)45 191 001

e-mail: megaterm-ks@hotmail.com