Nađi

5 Vaillant paketa za sufinanciranje fotonaponskih elektrana

Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama otvoren je 18.9.2019.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama. Programom su obuhvaćeni sustavi priključeni na mrežu, ali i „off grid“ sustavi, a ovisno o lokaciji se za sustav i stručni nadzor može dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Kako bi Vam olakšali izbor kod nabave fotonaponskih elektrana ili sustava, pripremili smo 5 gotovih Vaillant paketa kao informativne smjernice:

  • Paket 1 - 1500 W 230 V
  • Paket 2 - 2500 W 230 V
  • Paket 3 - 3000 W 400 V
  • Paket 4 - 4000 W 400 V
  • Paket 5 - 6000 W 400 V

Za detalje o navedenim paketima molimo kontaktirajte nas putem kontakt formulara ili pošaljite direktno upit na prodaja@vaillant.com

Pojedinosti natječaja objavljeni su na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost