Nađi

Pratite našu kampanju Upoznajte naše servisere – #OsobeČineRazliku posvećenu našim serviserima u Vaillant ovlaštenim servisima.

Kampanja će biti aktivna tijekom dva vremenska razdoblja: veljača - lipanj te rujan - prosinac 2022. godine. U ovoj nešto drugačijoj promotivnoj kampanji predstavit će se pet Vaillant servisera iz različitih Vaillant ovlaštenih servisa iz različitih dijelova Hrvatske. Pratite kampanju i upoznajte se našim serviserima kao osobama, njihovom viđenju poslovanja, što ih svakodnevno pokreće, kakvim se strankama susreću, kakve im priče život slaže i što su im privatni i poslovni izazovi.

Kampanju možete pratiti na Vaillant Hrvatska društvenim mrežama: Vaillant | Facebook; Vaillant | Instagram; Vaillant | LinkedIn

Kampanja je krenula najavnom objavom 17.2.2022. godine na Facebook-u i Instagram-u dok je na LinkedIn-u kampanja počinje 3.3.2022.

Pozivamo sve korisnike i partnere da podrže „svog“ servisera ili kolegu prigodnim komentarom ili zajedničkom slikom ispod objava na spomenutim društvenim mrežama.

Vaillant Ovlašteni servis - Solis Romano

Kontakt

Vaillant Ovlašteni servis - Solis Romano

Solis Romano

  • Kao prvi serviser predstavlja se Bruno Lincender, dugogodišnji djelatnik ovlaštenog Vaillant servisa Solis Romano. Pratite Brunu na našim društvenim mrežama Facebook, Instagram i LinkedIn u razdoblju od 24.2. do 24.3.2022.
  • Tvrtka Solis Romano d.o.o osnovana je 2005. godine, sa sjedištem u Zagrebu. Posluju na području tehnike grijanja, plina, vode, odvodnje, klimatizacije i ventilacije. Od 2012. godine rade poslove hitnih intervencija u građevinarstvu, usmjereno prema strojarskim instalacijama.

Kontakt

Kontakt podatci:

Vaillant Ovlašteni Servis - Plin-Mont

Kontakt

Vaillant Ovlašteni Servis - Plin-Mont

Plin-Mont

  • Kao drugi serviser predstavlja se Davor Posavec, iz ovlaštenog Vaillant servisa Plin-Mont. Davor je jedan od tri brata iz obitelji Posavec te je njegova dužnost vođenje servisa. Pratite Davora na našim društvenim mrežama Facebook, Instagram i LinkedIn u razdoblju od 31.3. do 5.5.2022.
  • Tvrtka Plin-Mont je obiteljska tvrtka osnovana 1995. godine, sa sjedištem u Varaždinu. Osnovna djelatnost je montaža i održavanje plinskih trošila.

Kontakt

Kontakt podatci:

Vaillant Ovlašteni servis - Tecpoint

Kontakt

Vaillant Ovlašteni servis - Tecpoint

Tecpoint

  • Kao treći serviser predstavlja se Bojan Stašić, iz ovlaštenog Vaillant servisa Tecpoint. U rad servisa uključen je od malih nogu kada je pomagao svom ocu a danas ga uspješno vodi. Pratite Bojana na našim društvenim mrežama Facebook, Instagram i LinkedIn u razdoblju od 12.5. do 9.6.2022.
  • Tvrtka Tecpoint osnovana je 1994. godine, sa sjedištem u Rijeci. Ovlašteni su servis za redovno održavanje i popravak plinskih kondenzacijskih bojlera, plinskih i uljnih plamenika, kotlova za sve vrste goriva, dizalica topline, solarnih sustava i upravljanja povezanih sa Smart Home sustavima.

Kontakt

Kontakt podatci: