Nađi

auroMATIC 620/3

Solarna diferencijalna automatika

  • Solarna diferencijalna automatika
  • Mogućnost upravljanja s dva kruga grijanja u zavisnosti od vanjske temperature
  • Mogućnost hidrauličkog proširivanja
  • Osvijetljeni grafički zaslon s prikazom tekstualnih poruka na hrvatskom jeziku
  • Mogućnost kaskadnog vođenja uređaja za grijanje
Regulacija
Regulacija

Pregled

Solarna diferencijalna automatika

Regulator auroMATIC 620 ne samo da upravlja solarnim sustavom nego i cjelokupnim sustavom centralnog grijanja (dva kruga ) i to u ovisnosti o vanjskoj temperaturi. Temperatura u sustavu se ovisno o vanjskoj temperaturi podiže ili snižava. Pritom se savršeno regulira međusobno djelovanje solarnog sustava i uređaja za centralno grijanje. Tek kad kolektori više ne mogu isporučivati dovoljnu količinu topline uključuje se funkcija dogrijavanja preko uređaja za grijanje. Individualne potrebe za toplinom mogu se ostvariti jednostavno podesivim programima s time da se sve podešenosti mogu vidjeti na na LCD zaslonu.

eBUS sučelje za jednostavno povezivanje sastavnih dijelova sustava

eBUS komunikacijsko sučelje omogućava vam da međusobno povežete različite jedinice unutar kućnog sustava grijanja. Fleksibilan dizajn eBUS sučelja omogućava nadogradnju i proširenje sustava uz minimalan napor. To znači da sustav prati tehnološki napredak i čuva vaše ulaganje daleko u budućnosti.

Jednostavno upravljanje putem digitalnog ekrana

Digitalni ekran omogućava vam jednostavno i praktično podešavanje programa za grijanje kućanstva u skladu s vašim potrebama. Tajmer sadrži integrirani sat koji se automatski podešava prema ljetnom/zimskom računanju vremena. Time se osigurava da nema neočekivanih prekida u ciklusima grijanja.

Optimalan prijenos solarne energije pomoću diferencijalnog regulatora

Naš diferencijalni regulator regulira prijenos toplinske energije solarnog kruga na ogrjevnu ili potrošnu toplu vodu na najučinkovitiji mogući način. Sklop regulatora sastoji se od dva osjetnika koji prate temperaturu na kolektoru i u solarnom spremniku. Diferencijalni regulator upravlja radom crpke solarnog sustava na način kako bi se osigurala maksimalna efikasnost sustava.

Preuzimanja

Alternativni proizvod

Alternativni proizvod

auroMATIC 570

  • Regulator za solarnu pripremu tople vode i funkciju dogrijavanja
  • LCD zaslon s prikazom simbola
  • Jednostavno rukovanje na principu "okreni&klikni"
  • Individualni vremenski programi za funkciju dogrijavanja i cirkulacijsku crpku
  • Bez mogućosti vođenja kruga centralnog grijanja