Nađi

Solarna energija

Sunce je besplatan, gotovo neiscrpan izvor energije koji nam je dostupan u neograničenim razmjerima i bez štetnih klimatskih utjecaja. Sunce zrači sa 960 milijardi kilovatsati dnevno na zemljinu površinu. Ova količina energije bi teoretski mogla zadovoljiti svjetske potrebe za energijom za 180 godina.

U privatnim kućanstvima solarna se energija za sada koristi na dva načina:

1. Solarna toplinska energija se koristi za pripremu potrošne tople vode

2. U solarnim ćelijama fotonaponski se efekt koristi za generiranje struje iz sunčevih zraka.

Prednosti uporabe solarne toplinske energije:

  • Neiscrpna opskrba solarnom energijom
  • Solarna energija je besplatna
  • Nema štetnih emisija CO2
  • Može se integrirati u postojeće sustave grijanja
  • Smanjen utjecaj porasta cijena energenata

Uvjeti koji u Vašoj kući moraju biti ispunjeni:

  • Odgovarajuće površine krova za postavljanje solarnih kolektora
  • Kolektori bi trebali biti usmjereni prema jugu gdje je moguće
  • Kolektori bi tijekom cijelog dana tebali biti izloženi suncu bez sjene
  • Postojeći sustav grijanja kojega je moguće nadograditi

Solarna toplinska energija smanjuje Vaše troškove

Solarni paneli pretvorit će solarnu energiju u toplinu. Komercijalno dostupni ravni pločasti kolektori pretvorit će do 95 posto svjetlosti u energiju . U cijevnim vakuumskim kolektorima integrirano zrcalo koncentrira sunčevu svjetlost na apsorber. Stoga cijevni kolektori postižu veću učinkovitost te čak i za vrijeme oblačnih dana proizvode toplinu.

Nakon što je u kolektorima solarna energija pretvorena u toplinu, ista se unutar zgrade prenosi tekućinom u spremnik tople vode. Izmjenjivač topline prenosi energiju prijenosne tekućine na vodu u spremniku. Sada se topla voda može koristiti na zahtjev, pa čak i kada sunce ne sija.

Solarnim sustavom možete uštedjeti i do 65 posto svojih energetskih troškova za grijanje potrošne tople vode. Toplane koje kombiniraju i solarnu energiju a koriste se i za grijanje prostora, mogu godišnje uštedjeti oko 20 do 30 posto svojih potreba za energijom.

Saznajte više o Vaillantovim pločastim kolektorima

Saznajte više o Vaillantovim cijevnim vakuumskim kolektorima