Nađi

Hrvatska

Vaillantova servisna mreža u cijeloj je Hrvatskoj poznata kao najbrojnija i najprofesionalnija servisna organizacija. 230 tvrtki i obrta s više od 420 servisera omogućava pokrivenost 365 dana u godini. Tijekom sezone grijanja Vaillant organizira dežurstva servisera kako bi krajnji korisnici imali uslugu 7 dana u tjednu.

U cilju pospješenja zadovoljstva krajnjih korisnika Vaillant je u Hrvatskoj ustrojio posebnu skupinu ovlaštenih servisa pod nazivom Vaillant Servis Sistem. Danas VSS čini najbolju servisnu organizaciju ne samo na području toplinske tehnike već i šire.

Kako bi ste pronašli najbliži ovlašteni servis, na raspolaganju Vam je online tražilica prema županiji te prema vrsti servisa:

Tražite servisera?

Razlika između servisa i godišnjeg održavanja

U nastavku navodimo razliku između servisa i redovitog godišnjeg održavanja, koje su radnje obuhvaćene pojedinom uslugom te njihove preporučene cijene.

Koje radnje su uključene u servis?

Opis radova koji su uključeni u servis plinskog, konvencionalnog, kombiniranog Vaillant uređaja za grijanje i pripremu potrošne tople vode:

• dolazak

• kemijsko čišćenje primarnog izmjenjivača

• kemijsko čišćenje sekundarnog izmjenjivača (topla voda i ogrijevni dio)

• unutarnje čišćenje uređaja od prašine

• čišćenje plamenika i elektroda

• pranje primarnog izmjenjivača

• čišćenje komore za izgaranje (fasadni uređaji)

• provjera i punjenje ili pražnjenje ekspanzijske posude (po potrebi)

• kontrola i namještanje parametara uređaja (po potrebi)

• kontrola odvoda dimnih plinova

• kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i plinskom dijelu

• provjera funkcionalnosti uređaja

Preporučena učestalost servisa

Preporučujemo izvršiti redovan servis svake dvije godine ili po potrebi češće (molimo posavjetovati se s Vašim ovlaštenim Vaillantovim serviserom).

Redovito godišnje održavanje

Koje radnje su uključene u redovito godišnje održavanje?

Opis radova koji su uključeni u redovito godišnje održavanje plinskog, konvencionalnog, kombiniranog Vaillantovog uređaja za grijanje i pripremu potrošne tople vode:

• dolazak

• unutarnje čišćenje uređaja od prašine

• čišćenje plamenika i elektroda

• pranje primarnog izmjenjivača (obavezno kod uređaja na dimnjak)

• čišćenje komore za izgaranje (fasadni uređaji)

• provjera i punjenje ili pražnjenje ekspanzijske posude

• kontrola i namještanje parametara uređaja

• kontrola odvoda dimnih plinova

• kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i plinskom dijelu

• provjera funkcionalnosti uređaja