Nađi

Solarna energija

Za razliku od fosilnih goriva, solarna energija je dostupna u gotovo neograničenoj mjeri, ne proizvodi štetne ugljične emisije i uz to je besplatna. Moderni sustavi grijanja mogu se kombinirati sa solarnim kolektorima, što solarne sustave grijanja čini izvrsnom opcijom za pripremu potrošne tople vode ili za potporu krugu grijanja.

Solarna termalna energija podrazumijeva korištenje solarne radijacije kao izvor toplinske energije. Ne smijemo to brkati s fotonaponskim sustavima, koji pomoću sunčeve svjetlosti proizvode električnu energiju. Velike mogućnosti korištenja solarne energije odavno su poznate: naša provjerena tehnologija dokazala se tijekom mnogih godina.

Prednosti korištenja solarne energije:

 • Neiscrpne, besplatne količine energije
 • Nema emisija CO2 tijekom rada
 • Ušteda: do 60% uštede energije za pripremu potrošne tople vode i do 35% uštede energije za grijanje prostora
 • Smanjenje potrošnje fosilnih goriva
 • Solarni sustavi mogu se integrirati u postojeće sustave grijanja
 • Moderni sustavi rade učinkovito, čak i zimi

Kako radi solarni sustav

Solarni sustav radi u načelu kao tamno vrtno crijevo izloženo suncu. Površina crijeva apsorbira sunčevu svjetlost, točnije toplinu sunčevog zračenja, kojom se voda u crijevu zagrijava. Načelo rada solarnog sustava u četiri koraka:

1. Kolektori apsorbiraju sunčevu svjetlost putem apsorbera. Poseban fluid koji cirkulira u cijevima kolektora se zagrijava.

2. Cirkulacijska crpka tjera fluid u donji izmjenjivač topline solarnog spremnika tople vode.

3. Toplinska energija indirektno se prenosi na vodu u spremnik za pripremu tople vode.

4. Ukoliko sunčevo zračenje nije dovoljno za zagrijavanje vode, uključit će se dogrijavanje konvencionalnim sustavom grijanja do zadane temperature preko gornjeg izmjenjivača topline.

Solarni termički sustav opskrbljuje ovisno o izvedbi u prosjeku godišnje oko 60% potrebne energije za pripremu potrošne tople vode.

Korištenje solarne energije kao potpora sustavu grijanja

Pored solarne pripreme potrošne tople vode, solarna energija se može koristiti i kao potpora sustavu grijanja čime se otvaraju značajne mogućnosti uštede. Niskotemperaturni sustavi grijanja (podno, ventilokonvektorsko) idealni su za kombinaciju za solarnim sustavom zbog nižih temperatura polaznog voda grijanja.

Za solarnu podršku sustavu grijanja neophodno je primjeniti međuspremnik ogrjevne vode većeg korisnog sadržaja čija se tehnološka voda primarno zagrijava putem solarnih termalnih kolektora. Takvu zagrijanu vodu moguće je potom distribuirati u sustav niskotemperaturnog grijanja. U danim kada količina sučevog zračenja nije dovoljna, potrebno je osigurati uređaj za dogrijavanje kako bi se osigurala zadana temperatura polaznog voda grijanja.

Vaillantovi solarni sustavi grijanja - pouzdani i fleksibilni

Solarnom energijom uglavnom nećemo uspjeti pokriti cjelogodišnje prosjene potrebe za toplinskom energijom. Stoga se nameće opcija dogrijavanja. Kombinacija s plinskom kondenzacijskom tehnologijom dobro je i relativno povoljno rješenje. Naravno, kombinacija solarnog sustava s geotermalnom dizalicom topline još je učinkovitije rješenje.

Solarni kolektori

Razlikujemo dvije vrste solarnih kolektora prema tehnologiji izrade: pločasti kolektori i vakuumski cijevni kolektori.

Pločasti kolektori - moć površine

Glavna odlika ravnog, pločastog kolektora je crna apsorberska površina okrenuta prema suncu. Apsorberski površinski premaz maksimalno apsorbira sunčevo zračenje uz minimalnu refleksiju. Apsorbirana termička energija se prenosi na fluid koji koji cirkulira u cijevi ispod površine apsorbera.

Tehnički gledano pločasti kolektori se razlikuju od vakuumskih cijevnih kolektora u izolaciji apsorbera. Kod ravnih pločastih kolektora koristi se tradicionalni izolacijski materijal poput kamene vune ili poliuretanske pjene.

Prednosti ravnih pločastih kolektora:

 • Niža cijena nabave
 • Niži troškovi održavanja
 • Idealni za niskotemperaturne sustave kao potpora podnom grijanju te za pripremu PTV-a

Saznajte više o Vaillantovim pločastim kolektorima ovdje.

Vakuumski cijevni kolektori - najviši solarni prinos iz cijevi

Načelno rad vakuumskih cijevnih solarnih kolektora se ne razlikuje od ravnih pločastih kolektora. Također apsorbiraju sunčevo zračenje putem apsorbera te zatim prenose kao toplinsku energiju na fluid.

Međutim, za razliku od ravnih pločastih kolektora, vakuumski cijevni kolektori koriste izvrsno izolacijsko svojstvo vakuuma po čemu su dobili i svoj naziv. Toplinskih gubitaka gotovo nema zahvaljujući vakuumu u staklenoj cijevi. Dodatno je ispod svake cijevi montirano ogledalo koje rerflektira sunčevo svijetlo prema apsorberskoj cijevi. Vakuumski cijevni kolektori su stoga znatno učinkovitiji od ravnih, pločastih kolektora.

Prednosti vakuumskih cijevnih kolektora:

 • Veća energetska učinkovitost, dobri prinosi čak i uz manje sunčeve svjetlosti i kod difuznog zračenja
 • Zahtijevaju manje krovne površine za isti učinak
 • Mogu se koristiti na krovovima koji nisu direktno usmjereni prema jugu

Brza, sigurna i jednostavna montaža

Svi solarni kolektori u našem programu odlikuju se jedinstvenim montažnim setom što jamči brzu, sigurnu i jednostavnu montažu te maksimalnu fleksibilnost.

Bez obzira da li se radi vertikalnoj ili horizontalnoj montaži, paralelno jedan uz drugi ili jedan iznad drugoga - s našim kolektorima imate fleksibilan izbor postavljanja. Uz ove klasične krovne montaže kolektori se mogu također montirati u krov te na ravni krov; naravno opet u vertikalnoj i horizontalnoj orijentaciji.

Adekvatan sustav grijanja

Ne postoji standardno rješenje kada tražite adekvatan sustav grijanja. Međutim, pronaći sustav koji odgovara Vašim potrebama nije toliko teško. Posavjetujte se pravodobno s djelatnicima tvrtke Vaillant d.o.o. ili s lokalnim Vaillantovim instalaterima.