Nađi

Spremnici za toplu vodu

Kombinacija uređaja za grijanje i spremnika potrošne tople vode uvijek jamči najveću udobnost te omogućuje korištenje tople vode na više izljevnih mjesta istovremeno. Primjenom odgovarajućeg spremnika moguća je i kombinacija sa solarnim sustavom.

Spremnici za vodu idealni su za kombinaciju različitih izvora topline u jedan jedinstveni sustav poput kombinacije plinskog uređaja za grijanje sa solarnim sustavom. Na ovaj način korisnik ima veliku fleksibilnost kod odabira novog sustava ili modernizacije postojećeg sustava grijanja.

Spremnici za toplu vodu opremljeni su s visokokvalitetnom izolacijom koja će osigurati minimalne toplinske gubitke. Topla voda je korisniku uvijek na raspolaganju uz visoki stupanj komfora.

Spremnici su od čelika,emajlirani s unutrašnje strane te uz to posjeduju magnezijsku anodu kao zaštitu od korozije.

Tehnologije spremnika

Spremnici se mogu podijeliti u zavisnosti od tipa tehnologije:

Cilindrični spremnici uniSTOR čelični su spremnici s uronjenim izmjenjivačem topline kroz koji cirkulira zagrijana voda (iz kruga grijanja) koja će indirektno zagrijati akumuliranu sanitarnu vodu unutar spremnika.

Tehnologija slojevitog spremnika actoSTOR predstavlja efikasan način zagrijavanja tople vode koji se temelji na načelu direktnog punjenja spremnika s toplom vodom putem vlastitig pločastog izmjenjivača topline.

Solarni spremnici auroSTOR posjeduju dva uronjena izmjenjivača topline. Donji, koji s espaja na solarni krug pripreme PTV-a te gornji koji služi kao opcija dogrijavanja u danima kada količina sunčevog zračenja nije dovoljna.

Multifunkcionalni spremnici allSTOR VPS modularni su spremnici ogrjevne vode koji se, zahvaljujući velikoj akumulaciji vode, upotrebljavaju za podršku grijanju, solarnu pripremu tople vode, pripremu bazenske vode i slično. Primarno se spremnik zagrijava putem solarne energije te soalrne podstanice, a dogrijava se putem bilo kojega uređaja za proizvodnju topline. Priprema potrošne tople vode je na načelu protoka, a vrši se putem odgovarajuće podstanice.

Adekvatan sustav grijanja te pripreme vode

Ne postoji standardno rješenje kada tražite adekvatan sustav grijanja. Međutim, pronaći sustav koji odgovara Vašim potrebama nije toliko teško. Posavjetujte se pravodobno s djelatnicima tvrtke Vaillant d.o.o. ili s lokalnim Vaillantovim instalaterima.