Nađi

Plinski protočni grijač vode turboMAG

Fasadni priključak

  • Vodom hlađeni plamenik, NOx < 56 mg/kWh
  • Tri modela s protokom 12, 15 i 17 lit./min
  • Modulirajući plamenik 20 do 100%
  • Certificirani zrako/dimovodni sustav 60/100, 80/125, 80/80
  • Neophodan priključak na električnu mrežu 220V/50Hz
Topla voda
Topla voda
Plin
Kontaktirajte nas

Pregled

Protočni bojleri turboMAG rade neovisno od zraka u prostoru u kojemu se nalaze, zahvaljujući komori s podtlakom te ventilatoru putem kojega se prisilno odvode dimni plinovi te se vrši usis zraka za izgaranje plina. Za rad uređaja neophodno je osigurati priključak na električnu mrežu (220V/50Hz) te predvidjeti odgovarajući zrako/dimovodni sustav sukladno uvjetima instalacije.

turboMAG protočni bojler predstavlja kombinaciju vrhunskog dizajna sa jednostavnim korisničkim sučeljem te visokom efikasnošću u pripremi potrošne tople vode. Kompaktne dimenzije uređaja sa zaslonom koji je osjetljiv na dodir te integriranim funkcijskim ikonama, omogućiti će jednostavno rukovanje te podešavanje uređaja (uključivanje/isključivanje, odabir temperature vode, mod rada i sl.). U slučaju bilo kakve smetnje, korisnik će biti odmah obaviješten putem dijagnostičkog moda.

U ponudi su tri modela po pitanju učinka: 12, 15 te 17 litara tople vode u minuti koji će osigurati odgovarajući komfor tople vode na izljevnom mjestu. Dodatno, uređaj posjeduje odabir odgovarajućeg moda rada ovisno o tome da li je riječ o tuširanju ili o punjenju kade. Ukoliko je riječ o punjenju kade, korisnik će odabrati željenu temperaturu te količinu vode te će zvučnim signalom biti obaviješten kada je zadatak obavljen.

Specifikacije

Specifikacije

MAG 125/1-5 RTMAG 155/1-5 RTMAG 175/1-5 RT
Općenito
Maks. toplinsko opterećenje23,3 kW29,1 kW33 kW
Razred energetske učinkovitosti na PTV (A+ do F)AAA
Visina580 mm580 mm580 mm
Širina350 mm350 mm350 mm
Dubina190 mm190 mm190 mm
Težina15 kg17 kg19 kg
Vrsta plinaZemni plin / ukapljeni (G31)Zemni plin / ukapljeni (G31)Zemni plin / ukapljeni (G31)
Odvod dimnih plinova60/100, 80/125, 80/8060/100, 80/125, 80/8060/100, 80/125, 80/80
    
Topla voda
Količina tople vode ( ΔT 25 K)12 lit./min.15 lit./min.17 lit./min.
Količina tople vode ( ΔT 35 K)8,6 lit./min.10,7 lit./min.12,1 lit./min.
Količina tople vode ( ΔT 55 K)6 lit./min.7,5 lit./min.8,5 lit./min.

Preuzimanja