Nađi

Regulacija

Solar

1 - 2 Od 2 rezultata

auroMATIC 620/3

Solarna diferencijalna automatika

  • Solarna diferencijalna automatika
  • Mogućnost upravljanja s dva kruga grijanja u zavisnosti od vanjske temperature
  • Mogućnost hidrauličkog proširivanja
  • Osvijetljeni grafički zaslon s prikazom tekstualnih poruka na hrvatskom jeziku
  • Mogućnost kaskadnog vođenja uređaja za grijanje
Regulacija
Solar

auroMATIC 570

Solarna diferencijalna automatika

  • Regulator za solarnu pripremu tople vode i funkciju dogrijavanja
  • LC zaslon s grafičkim prikazom
  • Jednostavno rukovanje na principu "okreni&klikni"
  • Individualni vremenski programi za funkciju dogrijavanja i cirkulacijsku crpku
  • Bez mogućosti vođenja kruga centralnog grijanja
Regulacija
Solar
Solar

1 - 2 Od 2 rezultata