Nađi

Stambena zgrada na Šubićevcu

U stambenom naselju na Šubićevcu, u Šibeniku, grijanje i priprema potrošne tople vode riješena je s Vaillant plinskim zidnim uređajima. U 74 stana u funkciji je aquaBLOCK uređaj sa integriranim spremnikom tople vode, dok je u 25 stana u funkciji tzv. kombinirani uređaj turboTEC.