Nađi

POS Umag

U POS-ovim stanovima u Umagu etažno grijanje te priprema potrošne tople vode riješeno je s primjenom visokoučinskih kondenzacijskih plinskih uređaja. U 35 stana instalirani su Vaillantovi kombinirani uređaji ecoTEC plus VUW 236/3-5 dok su u ostalih 5 stanova instalirane kondenzacijske centrale koje se sastoje od uređaja za grijanje ecoTEC plus VU 186/3-5 u kombinaciji sa indirektno grijanim spremnikom potrošne tople vode uniSTOR VIH CB 75.