Nađi

Kaspar papir

U poslovnom objektu firme KASPAR PAPIR u Prelogu, grijanje i hlađenje poslovnih prostorija izvedeno je primjenom geotermalne dizalice topline geoTHERM VWS 171/3 te korištenjem topline podzemne vode putem upojnog i apsorpcijskog bunara. Distribucija toplinske te rashladne energije vrši se putem sustava ventilokonvektora.

Dizalica topline instalirana je u kombinaciji s međuspremnikom ogrjevne vode allSTOR VPS 500/3-7 koji služi prevenstveno za akumuliranje dobivene toplinske energije te za pripremu potrošne tople vode.