Nađi

Stambeno naselje, Retfala

U stambenom naselju u Retfali (Osijek) 20 stambenih objekata sa ukupno 160 stanova opremljeno je sa Vaillant plinskim kombiniranim uređajima za grijanje i pripremu potrošne tople vode turboTEC pro.