Nađi

Osnovna škola, Pučišća na Braču

Solarna priprema tople vode

U osnovnoj školi Pučišća na otoku Braču, priprema potrošne tople vode izvedena je s Vaillant solarnim sustavom. Na krovu škole postavljeno je 10 pločastih kolektora auroTHERM VFK 145 V koji besplatnu sunčevu energiju pretvaraju u toplinsku energiju za zagrijavanje sanitarne vode. U danima kada nema dovoljno sunca, plinski zidni uređaj turboTEC VU 362-5 poslužiti će kao opcija dogrijavanja.