Nađi

Poslovni centar, Rugvica

U poslovnom objektu firme M-SAN u Rugvici, grijanje objekta i priprema potrošne tople vode je riješena kombinacijom plinskog uređaja za grijanje turboTEC VU i indirektno grijanog spremnika za potrošnu toplu vodu uniSTOR VIH R.