Nađi

Autopraonica, Karlovac

Priprema potrošne tople vode te podno grijanje box-ova u auto-praonici u Karlovcu izvedena je s geotermalnom dizalicom topline voda/voda u kombinaciji s modularnim međuspremnikom ogrjevne vode allSTOR VPS 2000/2 te 6000 litarskim međuspremnikom.

Geotermalna dizalica topline koristi toplinu podzemnih voda putem upojnog te apsorpcijskog bunara.

Toplinska energija dobivena radom dizalice topline akumulira se unutar međuspremnika ogrjevne vode te se potom koristi za pripremu potrošne tople vode te za sustav niskotemperaturnog grijanja.