Nađi

Karlovačka

Stambeni objekat, Dubovac

75 Vaillant plinskih kombiniranih uređaja

Autopraonica, Karlovac

Geotermalna toplinska crpka

Stambeni objekat, Popović Brdo

Dizalica topline geoTHERM

Stambena zgrada Švarča

Centralna kotlovnica sa kondenzacijskim zidnim uređajima